Процедура по програмна акредитация на професионално направление „Психология“ във Военна академия „Г. С. Раковски”

Експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) е на посещение във Военна академия „Г. С. Раковски” във връзка с процедура по програмна акредитация на професионално направление „Психология“ във висшето училище.