Военна академия „Г. С. Раковски“ на церемонията на „академичните Оскари“

Първо място* за Военна академия „Г. С. Раковски“ по направление „Военно дело“ за 7 поредни години на „академичните Оскари“!

Второ място по направление „Национална сигурност“.


* Словото на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов – от 00:59 мин.