Във Военна академия „Г.С. Раковски“ се проведоха презентации и демонстрации на софтуерни продукти на мултинационалната компания Airbus и ТехоЛогика

На 30.11.2022 г, във Военна академия „Г. С. Раковски“, се проведоха презентации и демонстрации на софтуерни продукти от представители на мултинационалната компания Airbus и ТехоЛогика, представители на Airbus България.

Airbus е пионер в глобален мащаб в сферата на аерокосмическата индустрия, както и водещ европейски доставчик на ISR, решения за противовъздушна отбрана и решения за наземно командване и контрол. Airbus Intelligence предлага най-изчерпателното портфолио от C5ISR (командване, контрол, комуникации, наблюдение и разузнаване), продукти подпомагащи вземащите решения на стратегическо, оперативно и тактическо ниво, в наземната, въздушната, морската, съвместната и разузнавателната среди и свързаните с тях услуги, както и системи за разузнаване чрез изображения, използващи алгоритми за изкуствен интелект.

Airbus притежават ненадминат опит в продължение на повече от три десетилетия в придобиването на сателитни изображения, обработката на данни, извличането на разузнавателна информация, сливането и разпространението, свързани със значителни способности за командване и контрол, които позволяват да се създаде цялостна картина за ситуацията и да се вземат информирани решения.

– Мулти-разузнавателни решения с продуктовия пакет „Fortion“, на въоръжение в много въоръжени сили по света, включително Франция и други европейските държави. Решенията за мулти-разузнаване на Airbus са напълно съвместими със стандартите на НАТО и позволяват пълна оперативна съвместимост. В тази връзка ще се радваме да демонстрираме решения за Image Intelligence, наречени „Fortion Image Analyst“.

– Командване, контрол, комуникации, наблюдение и разузнаване „C5ISR“, пригодено за наземни, въздушни и морски операции. Решението е на въоръжение в много въоръжени сили по света (Франция, НАТО, Европа, Германия и др.). C5ISR позволява на потребителите да изпращат и получават заповеди, доклади, сигнали, начини за действие, ORBAT и наблюдение на общата оперативна картина (COP), включително Blue Force Tracing (BFT). Решението е съвместим със стандарта на НАТО NFFI (IP1, IP2), NATO VECTOR GRAPHICS (NVG), STANAG 4677, MIL STD 2525C.