Курс „Подготовка на оператори за работа със съюзна система ADAMS за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в театър на операциите на НАТО“, завърши във Военна академия „Г. С. Раковски“

За времето от 31-ви май до 11-ти юни 2021 година в катедра „Логистика“ се проведе курс „Подготовка на оператори за работа със съюзна система ADAMS за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в театър на операциите на НАТО“.

Курсът беше проведен от полковник доц. д-р Любен Димитров, а удостоверенията на успешно завършилите курсисти връчи деканът на факултет „Командно-щабен“ полковник доц. д-р Емил Енев.