Актуална информация за препланирането на учебния процес и ежедневната дейност във Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители на Военна академия,

Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки, с нова заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ са обявени следните изменения в провеждането на учебния процес и ежедневната дейност в Академията, в сила от 10.05.2021 г. до 31.05.2021 г.:

  • Влизането в Академията продължава при извършване на термоконтрол и дезинфекция на влизащите.
  • Учебният процес ще се организира и провежда присъствено и дистанционно, чрез използване на платформата „Офис 365“ и „Blackboard“, достъпна чрез сайта на Академията, през Интернет.
  • Специализантите от Стратегически курс дистанционна форма продължават обучението си изцяло онлайн.
  • Слушателите редовна форма на обучение от професионално направление „Военно дело“ продължават обучението си присъствено.
  • Занятията на слушателите задочна форма на обучение от професионално направление „Военно дело“ ще се организират присъствено.
  • Курсовете за придобиване и повишаване на квалификация ще се организират и провеждат дистанционно.
  • Студентите обучаващи се в редовна форма на обучение преминават към присъствени занятия, а студентите обучаващи се в задочна форма ще продължат в дистанционно обучение.
  • Отменя се приемния ден на началника на Академията през месец май.

Продължава спазването на общите указания на Министерството на здравеопазването и на Началника на Военномедицинска академия и главен лекар на Въоръжените сили на Република България.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И НЕКА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО!