Подмяна на 2 (два) броя абонатни станции в помещения на сградите на щаба и киносалон

НаименованиеОписание
Номер00063-2017-0005
Дата на публикуване09.08.2017
НаименованиеПодмяна на 2 (два) броя абонатни станции в помещения на сградите на щаба и киносалон
Вид на процедуратаПублично състезание на осн. чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Срок за приемане на оферти07.09.2017 17:00
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Обявление
Документация
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Образец 10
Образец 11
Образец 12
Протокол
Съобщение
Протокол 2
Протокол 3
Доклад
Решение
Договор
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Обявление за възложена поръчка
Обявление за приключване на договор
Изтеглете документацията