Българско участие на Международната конференция на Института за стратегически изследвания на Китайската народна република

В работата на Международната конференция на Института за стратегически изследвания на Китайската народна република в Пекин участват днес началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и полковник доц. д-р Петър Маринов от катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“