75-годишнина от създаването на Технически университет-София

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов присъства на Празника по случай 75-годишнината от създаването на Технически университет-София.

Ректорът на ТУ-проф. д.н. инж. Иван Кралов лично посрещна всеки един от поканените гости.

Празникът се проведе в Народния театър „Иван Вазов“ тази вечер.