Тържества по случай 70 годишнината от формирането на Факултет „Командно-щабен“ – продължение

Тържествата по случай 70 годишнината от формирането на Факултет „Командно-щабен“ продължиха с поднасяне на венци на патрона на Факултет „Командно-щабен“ и награждаване на личен състав от ФКЩ.