Тържества по случай 70-годишнината от формирането на Факултет „Командно-щабен“

Тържествата по случай 70-годишнината от формирането на Факултет „Командно-щабен“ започнаха днес, с обща снимка пред паметника на випуските и Годишна студентска научна сесия.

Тържествата по случай 70 годишнината от формирането на Факултет „Командно-щабен“ продължиха с поднасяне на венци на патрона на Факултет „Командно-щабен“ и награждаване на личен състав от ФКЩ.

Вижте събитието, отразено от Информационния център на Министерство на отбраната – Във ВА „Г.С.Раковски“ отбелязват 70 години факултет „Командно-щабен“