70 години факултет „Командно-щабен“

70 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН“ - cover

Авторски колектив: полковник доц. д-р Емил Енев (ръководител), полковник доц. д-р Иван Чакъров, капитан II р. д-р Тодор Димитров, подполковник д-р Ивайло Ралев, подполковник д-р Калин Ранчев, подполковник д-р Петрана Кокудева, майор д-р Маргарита Куманова, майор д-р Димитър Кирилов, д-р Стоян Николов, д-р Даниела Балева, майор Ивайло Хинов, майор Радослав Чалъков

Изтегли в PDF

ISBN 978-619-7478-51-8

Военна академия „Георги Стойков Раковски“, издател, 2020

Описание

Настоящото юбилейно издание е посветено на 70-годишнината от основаването на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Използвани са архивни материали от Държавния архив, „Държавен вестник“, Централния военен архив, публикации за създаването и развитието на факултетите и военните академии и училища.

Информацията в настоящия труд не повтаря съдържанието на алманаха „65 години факултет „Командно-щабен“ от 2015 г. На базата на историческите факти описахме и обяснихме промените на структурите, предшественици на факултет „Командно-щабен“, и катедрите, които вече са неразделна част от него. А невинаги е било така. Целта ни не е да променим историята, а само да я допълним и обясним. Дано сме успели!

От авторския колектив