Подп. Николай Недялков – главен асистент в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ днес празнува своя юбилей

Подп. Николай Недялков – главен асистент в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“  във факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ празнува своя половинвековен юбилей.

Нека да му пожелаем здраве, щастие и реализиране на всички мечти и стремления!

С тези стихове го поздравяват неговите колеги от Академията.

ЧЕСТИТ 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

Мъжът на 50 години

щом достойно е живял,

има още щастие да види

и любов да дава, дето не е дал!

Щом обърнеш се назад във дните

и приятелска подкрепа видиш там,

значи си живял живот достоен

и си станал истински богат!