Грамоти и награди за ученици и учители от 37-мо Средно училище „Райна Княгиня“- гр. София са връчени във Военна академия „Г. С. Раковски“

Грамоти и награди за ученици и учители от 37-мо Средно училище „Райна Княгиня“- гр. София, участвали в инициативите, посветени на 200-а годишнината от рождението на Георги Раковски – международната научна конференция на Военна академия „Г. С. Раковски“ на тема „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“ и 11-то издание на конкурса „Народните будители и Аз“, от името на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов връчи д-р Стоян Николов – гл. асистент в научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ на ИПИО днес.
Поздравления към наградените ученици и преподаватели поднесе г-жа Румяна Митева – съорганизатор на конкурса „Народните будители и Аз“.