На 30 януари връчиха дипломите на студентите във Военната алма матер

Във Военна академия „Г. С. Раковски” се състоя тържествен ритуал по случай връчване дипломите на студентите. Под звуците на Химна на Република България и Студентския химн започна празникът на тези, които са избрали да получат образование в най-старото висше военно училище у нас. Главен експерт Йоанна Джидрова бе водеща на събитието и със завиден творчески усет и майсторство поведе събитието по стълбиците на неговия сценарий.

Началникът на Военна академия генерал-майор Тодор Дочев отбеляза в своето приветствено слово връзката в събитията на днешния ден – тържественото дипломиране на студентите, военното образование в България и постиженията на Военна академия „Г. С. Раковски“ и 130 годишнината от рождението на цар Борис III – възпитаник на Военното училище и Военната академия.

„Днес се дипломират студентите от втора смяна на 21 випуск на Академията“ – каза генерал-майор Дочев. „Военна Академия продължава традицията да  подготвя висококвалифицирани кадри за въоръжените сили и системата за защита на националната сигурност. Съхранява и предава към новите поколения опита и знанията, родолюбивия дух и ерудицията, традициите и новаторския стил. В Академията се обучават докторанти по 10 докторски програми за образователна и научна степен „доктор“, студенти за придобиване на ОКС „магистър“ по 12 специалности от професионално направление „Национална сигурност” и по 1 специалност от професионално направление „Психология”. Ръководството на Академията и факултетите полагат усилия  през 2024 г. да се разкрият две нови магистърски специалности – „Сигурност и отбрана“ и „Разузнаване и контраразузнаване“. Така продължаваме да отговаряме на потребностите на обществото в областта на националната сигурност“.

Днес успешно се дипломираха  общо 76 студенти, от тях 19 са отличници.

„Знанието е духовно богатство и най-мощния инструмент за въздействие“ – отбеляза началникът на Академията. „Във времена, когато светът се променя толкова бързо и се раждат толкова много нови предизвикателства, адекватния отговор е само един – наука и образование“.

Официален гост на събитието бе заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, който връчи дипломите на петимата докторанти, наскоро придобили образователна и научна степен „доктор“. Той приветства новите магистри и гостите на тържеството и пожела успех на тези, които днес получават своите дипломи.

Денислав Иванов – председател на „Съвета на слушателите, студентите и докторантите“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“  даде ценни напътствия на колегите си и им пожела „На добър час!“.

 От името на студентите, слово произнесе магистър Гергана Иванова – отличник в специалност „Психология в сигурността и отбраната“.

В края на тържеството всички – ръководството на Академията, преподаватели и студенти, застанаха за традиционната обща снимка пред „Колоната на випуските“.