Четвърт век навърши факултет „Национална сигурност и отбрана“

25 години от своето създаване отбелязва факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.