24 май – „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, СЛУШАТЕЛИ, СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ,

СЛУЖИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”,

24 май е съкровен празник, който всяка година ни изпълва с гордост и вяра. Този ден ни обединява и ни кара да си дадем сметка за истинските ценности, както и от необходимостта за съхранение и отстояване на най-важните и фундаментални духовни богатства – нашия език, нашата писменост и култура.

На този ден ние се прекланяме пред делото на Светите братя Кирил и Методий, които създават глаголицата. Тяхното дело бива продължено от учениците им – Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава. В резултат на тяхната просветна и книжовна дейност България става основен център на славянската писменост, съхранявайки корените на българската идентичност.

Огънят, който гори в душите на будното население е запален и той продължава да гори столетия. Точно този духовен пламък ни е съхранил като нация, запазвайки нашите исторически и фолклорни богатства, нашия бит, език, писменост и онази неугасима жажда за знания и наука, която като феникс от пепелта възкресява българския потенциал за ново Възраждане на духа и предава като мост към поколенията своето духовно богатство.

„Народността не пада там, гдето знанието живей“ е най-точната мисъл, която Стоян Михайловски втъкава в своето стихотворение, станало по-късно химн на Светите братя Кирил и Методий.

На тази дата, ние се прекланяме и пред поколенията книжовници и просветители в нашата история, пред нашите учители, културни, библиотечни и читалищни дейци, учени, творци и сподвижници – хората, които по примера на Солунските братя и техните ученици поддържат всеотдайно и неуморно жив огъня на просвещението за поколенията и изграждат духовната крепост на знанието, създават устоите на нацията и пазят нейната идентичност и облик в нашето съвремие.

Вече 112 години Военна академия „Г. С. Раковски“ е основен стълб на българското военно образование, гарант на българската държавност. Тя е не само най-старото висше военно училище в страната, но и до днес е символ на знание, сила, престиж и традиции. Непрекъснатото повишаване на качеството на обучение и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование е в основата на достойното място, което Академията заема в Европейското и световно пространство за висше образование.

От сърце ви пoжeлaвaм крепко здpaвe, твopчecĸи ycтpeм, пpoфecиoнaлeн eнтycиaзъм, мнoгo ycпexи и вдъxнoвeниe!

Нека съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да гледаме към бъдещето!  

Да ни е честит „Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“!

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СТАЙКО ПРОКОПИЕВ

24 май - „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“