Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24-ти май

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ,

СЛУШАТЕЛИ, СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СЛУЖИТЕЛИ

ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”,

Поздравяваме ви по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

24 май е съкровен празник, който всяка година ни изпълва с гордост, изостря чувствителността ни, дава ни основание за самочувствие. Празник най-български, най-тържествен, най-духовен и най-смислен. Ярък символ на всички онези търсения на предците ни още от най-древни времена към просвещението, към онази светлина, която осветява тъмните двери на незнанието у човека и му дава както душевен мир, така и онзи постоянен стремеж, онова нестихващо дръзновение и устременост към знанието.

На този ден празнуваме най-голямото богатство на нашият народ. Празнуваме завет, спояващ душите, самосъзнанието и себеопределянето ни. Празнуваме най-българското историческо и национално наследство, заради което нашите сърца туптят силно, че Светите братя Кирил и Методий ни направиха богати, като ни завещаха Глаголицата, че ни обединиха безусловно и завинаги. На този ден ние се прекланяме пред духовния подвиг на техните ученици Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий, създали духовни школи и съхранили корените на българската идентичност.  Прекланяме се и пред поколения книжовници след тях, които са допринесли за духовното просвещение на българския народ. Днес ние отваряме съзнанието си към светлите бъднини за родния език и култура и се прекланяме пред тяхната отдаденост на каузата за просвещението, която съхрани България през вековете.

На 24 май ние почитаме и всички онези българи, които избраха просветата,  образованието и културата за своя мисия. Благодарим на хората, които ни пробудиха за познанието, научиха ни да търсим, ценим и усвояваме духовното, и които съхраняват и предават безмерните богатства на българския фолклор. Прекланяме се с признателност пред нашите учители, културни, библиотечни и читалищни дейци, преподаватели и учени хората, които по примера на Солунските братя и техните ученици поддържат всеотдайно и неуморно жив огъня на просвещението за поколенията и изграждат духовната крепост на знанието, създават устоите на нацията и пазят нейната идентичност и облик в нашето съвремие.

От сърце ви пoжeлaвaме крепко здpaвe, твopчecĸи ycтpeм, пpoфecиoнaлeн eнтycиaзъм, мнoгo ycпexи и вдъxнoвeниe! Продължавайте с всеотдайност, професионализъм и любов да съхранявате и извисявате традициите на българското слово и модерния дух на нашето време! Ч Е С Т И Т   П Р А З Н И К !