Военна академия „Г. С. Раковски“ отбеляза предстоящия празник 24-ти май – Ден на българската просвета и култура

По случай празника и за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните и трудовите задължения, значим принос в развитието и усъвършенстването на военнообразователната система, дългогодишна преподавателска и научноизследователска дейност бяха наградени военнослужещи и цивилни служители в зала „Тържествена“ на Академията днес.

Почетните грамоти и награди връчи началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов.

На церемонията той връчи и удостоверения на назначените на по-висока академична длъжност „ДОЦЕНТ“ и дипломи на придобилите образователна и научна степен „ДОКТОР“. Генерал-майор д-р Ангелов поздрави наградените и пожела на всички крепко здpaвe, твopчecĸи ycтpeм, пpoфecиoнaлeн eнтycиaзъм, мнoгo ycпexи и вдъxнoвeниe.