Ден: 06.10.2022

 • Конкурс за академична длъжност „професор“

  Конкурс за академична длъжност „професор“

  Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини: „Инженерно осигуряване на операциите на Сухопътните войски“, „Инженерно осигуряване на боя”, „Инженерно […]

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ за преподаване по учебните дисциплини: „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, […]

 • Започна изпитна сесия „Есен 2022“ за сертифициране по английски език

  Започна изпитна сесия „Есен 2022“ за сертифициране по английски език

  На 3 октомври 2022г. във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ бе дадено началото на редовната изпитна сесия „Есен 2022“, включваща изпити за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001. Пълноправното членство на страната ни в НАТО и участието на Българската армия в многонационални учения, операции и мисии […]

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Архитектура на системата за командване и управление при провеждане на многонационални […]

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Киберсигурност“ за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на киберсигурността – 1 част“, „Основи на киберсигурността – 2 част“, „Основи на киберсигурността“, „Мениджмънт […]