юни 11, 2022

Day

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши курс „Запознаване на щабни офицери със структурата, политиките и операциите на НАТО“. Курсът е предназначен за офицери, подготвящи се да заемат длъжности в структурите на НАТО. Целта на обучението е да въведе участниците в курса в комплекса от структурни единици и политики в сферата на сигурност на НАТО,...
Read More
В периода 30.05.2022 г. – 10.06.2022 г. във Военна академия се проведе курс „Обществени поръчки“ с ръководител доцент д-р Вяра Жекова – доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Като лектори в курса участваха преподаватели от катедрата и представители от МО. Обучаеми бяха офицери и цивилни служители от...
Read More