декември 6, 2021

Day

Защита на дипломните работи (допълнителна сесия) със студентите от магистърскa специалност „Национална сигурност и отбрана“ (задочна и дистанционна форми на обучение) на Факултет „Национална сигурност и отбрана“, се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес. Студентите защитиха дипломните си работи присъствено при стриктно спазване на мерките срещу COVID-19.
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” зa военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността” за преподаване на учебните дисциплини „Основи на морската сигурност”, „Морски суверенитет”, „Теоретични основи на системата за наблюдение във...
Read More
Свети Николай Чудотворец се почита като избавител на пленниците и покровител на моряците, пътешествениците, търговците и банкерите. Св. Никола е роден в гр. Патара. Според преданията той е човекът, който незабелязано подхвърля кесии със злато в дома на обеднял баща и той омъжва трите си дъщери. На него се приписват и много чудеса, избавящи моряците...
Read More