ноември 16, 2021

Day

Публична защита на дисертационен труд на тема „Актуални аспекти на средата за сигурност и влиянието им върху отбранителната политика на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Борислав Гуцанов Гуцанов.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Милен Ников КисьовДата: 10.12.2021 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало:...
Read More