ноември 11, 2021

Day

Бронзов медал за Военна академия „Г. С. Раковски“ в отборното класиране на Гарнизонния шампионат по стрелба с пистолет Макаров! Отборът на Академията бе в състав :• подполковник Цветан Георгиев;• майор Мартин Христов;• капитан Николай Стоянов;• ц. сл. Надя Прокопова. Честито, колеги! Здраве и по-големи успехи занапред!
Read More
Златен медал за подполковник Цветан Георгиев – старши преподавател във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ в индивидуалното класиране на Гарнизонния шампионат по стрелба с пистолет Макаров! Честито, шампионе! Здраве и успехи занапред!
Read More
С международна научна конференция ВА „Г.С. Раковски“ отбелязва 70 годишния юбилей на Катедра „Езиково обучение”. Тема на форума е „Интегриране на традиционни парадигми с иновативни практики в езиковото обучение“.
Read More
Международната конференция, посветена на 70-годишнината на катедра „Езиково обучение”, на тема: „INTERWEAVING TRADITIONAL PARADIGMS AND INNOVATIVE PRACTICES IN LANGUAGE EDUCATION“ беше открита във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес. Тържеството беше открито в аула „Раковски“ и се проведе в хибриден формат при строго спазване на всички противоепидемични мерки, като част от участниците и гостите се...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, в научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ на институт „Перспективни изследвания за обраната“.Изборът ще се състои на 09.12.2021 г. от 14:00 часа в зала А2 на Военна академия „Г. С. Раковски“. КАНДИДАТ...
Read More
Днес почитаме Свети Мина като покровител на семейството. Името му означава „месечина, луна“. Известен Чудотворец, Свети Мина е покровител на сираците и бездомните. Смята се за закрилник и на всички народни лечители, знахари, воини, както и на хората, поели на дълъг път. Св. Мина закриля и жените, затова на този ден те се молят пред...
Read More