октомври 21, 2021

Day

Уважаеми слушатели, преподаватели и служители на Военна академия „Г. С. Раковски“! На Вашето внимание предоставяме: Обръщение на министъра на отбраната към личния състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Read More
Уважаеми колеги, Изпитите по STANAG-6001 ще се проведат в условията на ограничения на COVID-19. В изпълнение на т. I, т. 2 и т. 31 от заповед РД-01-856/19.10.2021 год. на Министъра на здравеопазването и т. 1.1 от заповед СИ29-РД02-648/20.10.2021 год. на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ изпитите за степента на владеене на чужд език...
Read More