октомври 6, 2021

Day

20-та годишна конференция на Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group по линия на Консорциума на военните академии и институтите за сигурност на страните от програмата „Партньорство за мир“ се проведе в град Кошице, Република Словакия от 27 септември до 1 октомври т.г. Тя бе организирана от Института за военна история към Министерството на отбраната на Република...
Read More
Лекциите за студентите по психология започнаха още на плаца – благодарение на полковник професор д.н. Георги Карастоянов! Тази магистърска програма отново бележи рекорден прием!
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Използване на формированията от ВМС в операциите”, „История на военноморското изкуство“, „Защита...
Read More
Заместник-началникът по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник доцент д-р Димитър Ташков поздрави гостите, които са от Украйна, Италия, Полша и Азербайджан.
Read More
Само 23 дни остават до дипломирането на студентите и слушателите, успешно завършили магистърски програми във Военна академия „Г. С. Раковски“! Випуск’ 2021 – II-ва смяна носи името на нашия патрон Г. С. Раковски. Денят е петък, 29 октомври, часът – 10:00, мястото – на плаца! Първокурсници, гледайте – ще дойде и Вашият ред!
Read More
Уважаеми софиянци и гости на столицата, колеги и приятели, студенти и техни родители, заповядайте от 13:00 до 16:00 часа: За да се запознаете с богатото културно-историческо наследство (с гидове-историци) и възможностите за обучение при нас! Почувствайте духа на Академията, като посетите Комплекс „Царски зали“ „Отворени врати“ ще има всяка сряда, за да представим на любознателните...
Read More