септември 27, 2021

Day

Публична защита на дисертационен труд на тема „Организация и управление на процеса на използване на трафични данни в борбата срещу престъпността“ за присъждане на научна степен „доктор на науките“, разработен от професор доктор Илин Александров Савов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов Дата: 27.10.2021 г. Място: Академична зала № 3 на...
Read More
Уважаеми студенти от първи курс – редовна форма на обучение, Г-н Гегов, натоварен с оповестяването на заявилите до 24-и септември и класирани за ползване на общежитие*, вчера и днес Ви донесе блага вест – одобрени сте! На записаните до 30 септември, подали заявление и класирани, новината ще бъде съобщена на 1 октомври, също по телефона....
Read More