септември 24, 2021

Day

Уважаеми кандидат-студенти, До четвъртък, 30 септември, продължава приемът за платена форма на обучение! Необходими документи при записване за ОКС „бакалавър“: 1. Лична карта 2. Копие и оригинал на диплома за завършено средно образование 3. Снимки, формат 3,5 x 4,5 см – 3 броя 4. Медицинско свидетелство за постъпване във висше училище 5. Удостоверение от областния...
Read More
Удостоверенията на успешно завършилите двуседмичен курс „Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси“ бяха връчени преди часове от подп. д-р Николай Недялков. В него взеха участие 13 специализанти – офицери и цивилни служители от формирования. на Българската армия и представители от структурите на Централното военно окръжие. Преподавателите бяха от Военна академия „Г. С. Раковски“ и гост-лектори...
Read More