септември 23, 2021

Day

Били са времена, когато „замъкът на хълма“ и околностите му са изглеждали така – няколко десетилетия…
Read More
Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност в областта на енергетиката беше подписано днес между началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов,  и изпълнителния директор на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) г-н Валентин Николов. Страните се договориха да насърчават и създават условия за развитие на съвместни активности и проекти в областта...
Read More