август 17, 2021

Day

Военна академия „ Г. С. Раковски ” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „ доцент “ за цивилен служител в областта на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в научна секция „ Военна история и патриотично възпитание “ на институт „ Перспективни изследвания за отбраната “ за преподаване...
Read More
Напомняме Ви, че конкурсният изпит с кандидатите за обучение в ОКС „магистър“ (държавна поръчка) по специалности от професионално направление „Национална сигурност“, ще се проведе на 8 и 9 септември 2021 г. (сряда и четвъртък), от 09.00 часа до 17.00 часа във Военна академия „Г. С. Раковски“, при стриктно спазване на предписаните от здравните власти противоепидемични...
Read More