август 10, 2021

Day

Уведомяваме Ви, че съгласно МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г., теста ALCPT за сесия „Есен 2021“ ще се проведе на 9 септември 2021 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент „Дистанционно  обучение, езикова подготовка и квалификация” на Военна академия „Г. С. Раковски”. В съответствие с т. III, 3 от заповедта, срокът за подаване на рапорти/заявления...
Read More