август 9, 2021

Day

ОРГАНИЗАЦИОННИЯT КОМИТЕТ НА ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН” И СЪВЕТЪТ НА СЛУШАТЕЛИТЕ, СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”, Ви канят да участвате в НАУЧНАТА СЕСИЯ НА ФАКУЛТЕТА „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ, РЕШЕНИЯ“, която ще се проведе на 27 септември 2021 г. в зала „Полковник Борис Дрангов” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”...
Read More
Продължава приемането на документи за кандидатстване за обучение в магистърска специалност „Психология в сигурността и отбраната“ от професионално направление 3.2. „Психология“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София. Високото качество на професионалната подготовка на студентите се осъществява и чрез привличане на изявени преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, Института за изследване на населението и...
Read More