юли 14, 2021

Day

Докладът е следващ етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода от 2020 до 2021 г. То надгражда предходното изследване, публикувано в Предварителен доклад „Управление на пандемията COVID-19: Подходи, мерки, резултати“, който беше приет с Решение на Съвета на ИПИО с протокол № 05/20.05.2020 г....
Read More
Честит рожден ден на служителката на Военна академия Боряна Георгиева от отдел „Логистично осигуряване“!
Read More
С благодарност към дарителя на книги – професор Е. Сачев! С благодарност към дарителя на книги – Иван Тренев!
Read More