юли 6, 2021

Day

Военната академия „Г. С. Раковски“ отново получи Сертификат за одобрение от Lloud’s Register в съответствие със стандарта ISO 9001:2015. Полученият сертификат е поредното доказателство за високото качество на обучение, провеждано в Академията, за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и на образователна и научна степен „доктор“. Сертификатът  потвърждава и високото ниво на...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Военна и езикова подготовка“ на филиал „Информация и сигурност“ – един. Двумесечният срок...
Read More
Уважаеми софиянци и гости на столицата, колеги и приятели, кандидат-студенти и родители, заповядайте от 13:00 до 16:00 часа в сряда:За да се запознаете с богатото културно-историческо наследство и възможностите за обучение при нас!Любознателните посетители ще могат да почувстват духа на Академията и да посетят комплекс „Царски зали“.„Отворени врати“* има всяка сряда, за да представим на...
Read More