юни 30, 2021

Day

Ученици от 104-то Основно училище „Захари Стоянов“- гр. София посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.Подполковник д-р Калин Ранчев, д-р Стоян Николов и ас. Боян Жеков запознаха гостите с историята на създаването на Военна академия.Учениците от 4-ти клас посетиха паметника на полковник Борис Дрангов, на Георги Раковски, разгледаха комплекс „Царски Зали“, залите, в които Цар...
Read More
Споделено знаниеИли от какво знанието боледува Много документи определят взаимоотношенията и позициите в образованието и науката – от закони и поднормативни документи, до правилници, стандарти, обикновени правила и още много други. И всеки един такъв документ си има точно и определено място по смисъл и съдържание. В определената рамка всеки се развива, свързан с тези...
Read More