юни 28, 2021

Day

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,Приятно ни е да Ви информираме, че съгласно Заповед на министъра на отбраната е освободен от досега заеманата длъжност и назначен на длъжност:полковник доц. д-р Емил Енев – назначен за професор в катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“!Честито, полковник...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията” на институт „Перспективни изследвания за отбраната” за извършване на научноизследователска дейност – един.Двумесечният...
Read More