юни 21, 2021

Day

Командно-щабно учение (КЩУ) „Решителен отговор 21“ е открито от декана на Факултет „Командно-щабен“ полковник доц. д-р Емил Енев днес. КЩУ се провежда във Военна академия „Г. С. Раковски“ от 21-ви до 25-ти юни т. г. Участници са слушатели (редовна и задочна форма на обучение) от Факултет „Командно-щабен“.
Read More