юни 18, 2021

Day

В Комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник проф. д-р Георги Димов връчи удостоверенията на специализантите от „Стратегически курс“ – дистанционна форма на обучение, с ръководител подполковник гл. ас. д-р Илиан Сотиров. Водещата роля в провеждането на курса е на катедра „Политики, стратегии и отбранително...
Read More
Курс „Съюзна система CORSOM (Coalition, Reception, Staging & Onward Movement) за планиране и управление на коалиционно приемане, разполагане и последващо придвижване на многонационални сили в театъра на операцията“, завърши във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес. Курсът беше проведен за времето от 14-ти до 18-ти юни 2021 година от подполковник д-р Димитър Кирилов – главен...
Read More
От 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабен профил във Военна академия „Г. С. Раковски“, където завършва като първенец на випуска. Доктор на военните науки, като защитава дисертация през 2000 г. Желаем му много здраве, щастие и успехи занапред!
Read More