юни 9, 2021

Day

Млади и любознателни родолюбци – ученици от 120-то Основно училище „Г. С. Раковски“ – гр. София, с класен ръководител Росица Георгиева, посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“ днес. Д-р Стоян Николов запозна гостите с историята на създаването на Военна академия. Учениците разгледаха комплекс „Царски Зали“, залите, в които Цар Борис III е приемал всеки един...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Основи на морската сигурност”, „Морска политика на ЕС и НАТО”, „Теоретични...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в катедра „Военна и езикова подготовка” на филиал „Информация и сигурност” – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Сравнителен анализ на работата с информатори на военните агенции и правоохранителните органи на САЩ. Поуки от практиката за Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Антон Николаев Михайлов.Председател на научното жури: доцент доктор Илина Стефанова Козарова-АрменчеваДата: 07.07.2021 г.Място: Академична зала № 3 на Военна...
Read More