май 31, 2021

Day

С благородната цел – закупуване на детска линейка, вчера приключи събирането на пластмаса от „Капачки за бъдеще“, в което отново се включи Военна академия „Г. С. Раковски“. Поздрави и пожелание за успех и за закупуване на втора линейка на организатора Лазар Радков и на нашите доброволци: доцент д-р Георги Цветков, на възпитаничката на Военна академия...
Read More
Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Логистично осигуряване на формированията в операциите”, „Основи на логистиката в мирновременната...
Read More