май 12, 2021

Day

В годината, посветена на живота и делото на Георги Стойков Раковски, когато България отбелязва 200 години от неговото рождение, Инициативният комитет за честванията продължава да организира и реализира редица значими мероприятия в чест на великия българин. Като част от проявите, посветени на годишнината днес във Военна академия „Г. С. Раковски“ беше валидирана пощенска марка с...
Read More
Подполковник д-р Калин Ранчев запозна гостите с историята на създаването на Военна академия „Г. С. Раковски“. Те научиха за великото дело на полковник Борис Дрангов и разгледаха комплекс „Царски Зали“, залите, в които Цар Борис III е приемал всеки един офицер, завършил обучението си тук, в най-старото висше военно училище в България. Учениците поднесоха букети...
Read More
Изпитът по физическа подготовка подложи на изпитание офицерите, кандидати за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ на Военна академия „Г. С. Раковски“!
Read More
Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване по учебните дисциплини „Основи на управлението на войските“, „Тактика-II част (ВВС)“, „Защита на суверенитета над въздушното пространство“, „Въздушно право“, „Обработване на радиолокационната информация и автоматизирани системи за управление в ПВО“, „Организация и...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Подобряване на киберзащитата на услугите при електронно управление“ по докторска програма „Киберсигурност“, разработен от подполковник Ивайло Иванов Игнатов.Председател на научното жури: доцент доктор Иван Стефанов ХристозовДата: 17.05.2021 г.Място: Академична зала № 2 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа Автореферат на подполковник Ивайло Иванов Игнатов Рецензии:• капитан...
Read More
Изпитът по физическа подготовка подложи на изпитание офицерите, кандидати за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“ по специализация „Военноморски сили“.
Read More