май 10, 2021

Day

Днес се проведе писмен конкурсен изпит по тактическа подготовка за кандидатите по специализация „Военноморски сили“ и специализация „Комуникационни и информационни системи“.
Read More
С писмен изпит по „Оперативно изкуство“ започна седмицата за офицерите, кандидати за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Пожелаваме успех на най-добрите кандидати!
Read More
Приемните изпити за офицерите, кандидати за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и кандидатите за слушатели във Факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ започнаха днес. Денят започна с инструктаж, проведен от полковник проф. д-р Георги Димoв – за...
Read More
Уведомяваме Ви, че съгласно р. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., тест ALCPT ще се проведе на 3 юни 2021 г. от 9.00 часа в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”. В изпълнение на т. II, т. 7 от заповедта списъците на кандидатите за участие в теста във...
Read More