април 16, 2021

Day

Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване по учебните дисциплини „Основи на управлението на войските“, „Командване и управление и служба на щабовете”, „Подготовка и водене на операциите” и „Административни процеси и...
Read More
Военната академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” зa военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини „Бойно използване на артилерията в операциите”, „Огнева поддръжка“, „Подготовка и...
Read More
От 05.04.2021 г. до 16.04.2021 г. се проведе станалият традиционен за лаборатория  „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“  двуседмичен курс „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“ с ръководител полковник Петко Димов.   В рамките на курса бяха проведени отворени, практически занятия в които споделиха опит представители на WordPress общността, като Николай Кръстев, Исмаил Исмаилов, Илия Базлянков, Любомир...
Read More
Уважаеми приятели, Гледайте филмите по повод на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски „Философът на една свобода“ (50 мин.) и „200 години безсмъртие“ (25 мин.), които ще бъдат излъчени по БНТ 4 и ВТК (Военен телевизионен канал)! Приятно гледане!
Read More
200 години от рождението на основоположника на модерната българска политическа мисъл, армия и държавност – Георги Стойков Раковски! Статията четете тук.
Read More
С фотоизложбата „Раковски и неговото време“ Националният военноисторически музей (НВИМ) се включва в тържественото отбелязване на 200 – годишнината от рождението на патриарха на българското националноосвободително движение! Изложбата проследява живота и делото на големия стратег, като преминава през основните етапи на израстването му като идеолог на българската свобода – църковна, политическа и културна Фокусът е...
Read More