февруари 23, 2021

Day

Защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на планирането на огневата поддръжка в операциите “ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Радослав Будинов Чалъков. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев Дата:10.03.2021 г. Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“ Начало: 14:00...
Read More
Гости в предаването на професор Пламен Павлов са професор Пламен Митев и професор К. Топалов. Гледайте „Годината на Раковски“ – първа част. Гледайте „Годината на Раковски“ – втора част.
Read More