януари 20, 2021

Day

Новото общежитие* на Военна академия „Г. С. Раковски“ постепенно придобива желаната форма и вид. Изграждането му ще даде възможност** за настаняване в София на около 150 студенти и слушатели от по-отдалечени точки на Родината през новата учебна година! * Общежитие в района на Академията липсва от 20 години. ** Възможност за спортуване на новите ни...
Read More
За времето от 04.01.2021 г. до 15.01.2021 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ се проведе курс за предварителна подготовка на военнослужещите от Въоръжените сили на Република България, определени за участие в мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане „Решителна подкрепа“ в Афганистан. В курса взеха участие военнослужещи от Българската армия, Служба...
Read More