януари 8, 2021

Day

Публична защита на дисертационен труд на тема „Военните телевизионни канали и съвременните предизвикателства пред публичността в сигурността и отбраната” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Стратегически комуникации)”, разработен от Стоян Иванов Марков. Председател на научното жури: професор д.ик.н. Гошо Кирилов Петков Дата: 15.02.2021 г. Място: Академична зала № 3 на...
Read More
Защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на способностите на разузнавателните структури и силите за специални операции за участие в съвместни операции в мирно време“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Христо Александров Георгиев. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Росен Георгиев Геров Дата:12.01.2021 г. Място: Академична зала...
Read More