декември 22, 2020

Day

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“, През изминалите дни Вие ни „бяхте на гости“ и видяхте всичко онова, което беше променено в любимото ни висше училище. Днес представяме последния (за сега) реализиран значим проект: Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчевата енергия за нуждите на Военна академия...
Read More