декември 18, 2020

Day

Деканът на ФНСО полковник доц. д-р Георги Димов и ВрИД началник на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ подп. гл. ас. д-р Николай Недялков връчиха удостоверенията на специализантите от курса.В курса се обучаваха офицери от Министерство на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната на Република България и от Българската армия. Със своята...
Read More
Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“, Днес представяме следващия изпълнен проект: Подмяна на дограма и строителнo-ремонтни работи (СРР) в сграда „Щаб” на Военна академия. С този проект значително бе подобрена енергийната ефективност на корпусa и се реализира значителна икономия на средства за отопление!
Read More
! ! АЗ ЩЕ СЕ ВАКСИНИРАМ ! ! Защото като загрижен човек и отговорен ръководител призовавам да бъдем разумни, да се грижим един за друг и да се подкрепяме взаимно. Защото това е правилният път да покажем колко силни можем да бъдем, когато сме изправени пред опасността, за да изградим колективен имунитет и да постигнем...
Read More