ноември 23, 2020

Day

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване на учебните дисциплини: „Теоретични основи на системата за наблюдение във ВМС“, „Корабни системи за боен мениджмънт“ и „Командване и управление във ВМС“...
Read More
Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“, На 29 ноември т.г. се навършват четири години от встъпване на генерал-майор д-р Груди Ангелов в длъжност „Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“. В следващите дни Ви каним „да ни гостувате“ и да разгледате на сайта ни всичко онова, което беше променено в...
Read More
Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“, Четете в най-новия брой 47 на в-к „Българска армия“ (на стр. 5) – „230 % ръст в приема на студенти във Военна академия“. Четете още на стр. 7, подготвена от Венцислав Жеков – „Мистерия тегне над „Стълбището на началниците“ и „Вдигат храм в чест...
Read More