ноември 19, 2020

Day

Във виртуална работна среща „COVID-19 Defence Education“ участваха представители от катедра „Езиково обучение” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Тя бе организирана от програмата DEEP (Defence Education Enhancement Programme) на НАТО, в периода 16-18.11.2020 г. Над 180 участника гледаха и слушаха презентациите на представители на различни военни учебни заведения – за техния опит, поуки от...
Read More