ноември 10, 2020

Day

Почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ на маркиз Jan-Olov von Wowern бе връчено от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов в тържествена обстановка днес в аула „Раковски“ на Академията, при строго спазване на всички противоепидемични мерки. След края на официалната церемония маркиз Jan-Olov von Wowern...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за защита на населението при ядрена или радиационна авария“ по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, разработен от Николай Петров Бонов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Светослав Любомиров Велев Дата: 25.11.2020 г. Място: Академична зала № 3...
Read More